×

Inleiding

MONFRANCE schoenmode neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met weboffice@monfranceschoenmode.nl.

Wie is MONFRANCE schoenmode?

MONFRANCE schoenmode is de besloten vennootschap MONFRANCE schoenmode B.V. , kantoorhoudende te (6211 EV) Maastricht aan Vissersmaas 1c, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 14628239.

MONFRANCE schoenmode is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door MONFRANCE schoenmode de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt MONFRANCE schoenmode jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor MONFRANCE schoenmode persoonsgegevens over jou verwerkt, met welk doel en hoe lang de gegevens worden bewaard.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Factuuradres
 • Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC)
 • NAW-gegevens
 • Leveringadres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Betalingsgegevens
 • Accountnummer
 • Bestellingnummer
 • Inhoud van de klacht
 • KvK nummer
 • BTW-nummer
 • Klantnummer
 • Klikgedrag
 • Surfgedrag
 • Social media account
 • User ID
 • Bestelgeschiedenis
 • Gebruiksnaam
 • Wachtwoord

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij de persoonsgegevens verwerken:

 • Financiële administratie
 • Beheer van bestellingen
 • Afhandelen klachten
 • Facturatie
 • Sollicitatie
 • Marketing
 • Nieuwsbrief
 • Retargeting
 • Social Media marketing
 • Marktonderzoek
 • Credit check
 • Beveiliging van gegevens
 • Identiteitsverificatie
 • Chatfunctie
 • Plaatsen van berichten of reviews
 • Account aanbieden
 • Website analytics

Bewaartermijn:

Maximaal 7 jaar

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

MONFRANCE schoenmode heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij MONFRANCE schoenmode over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij MONFRANCE schoenmode. Je kunt verzoeken dat MONFRANCE schoenmode je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om MONFRANCE schoenmode te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van MONFRANCE schoenmode of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van MONFRANCE schoenmode te verkrijgen. MONFRANCE schoenmode zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat MONFRANCE schoenmode je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door MONFRANCE schoenmode

Een verzoek kan verstuurd worden naar weboffice@monfranceschoenmode.nl. MONFRANCE schoenmode zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat MONFRANCE schoenmode een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien MONFRANCE schoenmode je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

- Verwerkers

Het kan zijn dat MONFRANCE schoenmode verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt MONFRANCE schoenmode ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van MONFRANCE schoenmode worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat?) worden opgeslagen. De cookies die via de website van MONFRANCE schoenmode worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop MONFRANCE schoenmode je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar weboffice@monfranceschoenmode.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop MONFRANCE schoenmode jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar weboffice@monfranceschoenmode.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Product added to compare.