Online assistentie? Bel +31 (0) 43 321 33 12 (Ma t/m Vr van 9.00 tot 17.00 uur)
+31 (0) 43 321 33 12
Betrouwbare service
|

*Gratis verzending binnen Nederland, België en Duitsland vanaf €50,- 

|
Snelle levering
|

** Gratis retourneren binnen Nederland, België en Duitsland wanneer u uw retour binnen 7 kalenderdagen aanmeldt (m.u.v. afgeprijsde artikelen). Afgeprijsde artikelen dienen op eigen kosten te worden geretourneerd.

|
Veilige betaalomgeving

Tax Free Shopping

Klik hier voor de Nederlandse versie.

Tax free shopping in the Netherlands

Are you residing in a country outside the European Union? If so, did you know that you do not need to pay value added tax (VAT) on the goods you buy during your holiday or business trip to the Netherlands?

In most cases you need to pay 21% VAT (turnover tax) on all the goods you purchase in the Netherlands. The terms and conditions for tax free shopping in the Netherlands are as follows:

 • you reside in a country that is not a member of the European Union
 • the purchased goods need to be taken home (outside the EU) within three months
 • the total amount of your purchased goods must be at least €50,- (previously €136,-)

There are two possible procedures in order to retrieve the VAT on your purchased goods from MONFRANCE schoenmode:

Procedure through MONFRANCE schoenmode.
If you made a purchase in one of our shops, you received a purchase receipt stating the VAT amount.

 • You take the receipt(s) of MONFRANCE schoenmode with you to the airport or border. Most people travel from the European Union by plane, but those who do so by car can go to the border customs in order to get a validation stamp on their receipts. 
 • The customs officer will stamp your receipts after checking and confirming that you reside in a country outside the European Union and that you are therefore exporting the purchased goods.
 • You will then send the stamped receipts of MONFRANCE schoenmode together with a copy of your passport and a letter stating at which address you are residing outside the European Union and your Dutch bank account details to:

              MONFRANCE schoenmode B.V.
              T.a.v. Financiële Administratie
              Watermolen 41
              6229 PM Maastricht
              The Netherlands

 • We will then transfer the VAT amount to your Dutch bank account as soon as possible.

Procedure through 'VATfree' on Schiphol Airport.
If you made a purchase in one of our shops, you received a purchase receipt stating the VAT amount.

 • You need to register your purchased goods on the website www.VATfree.nl. You will subsequently receive an overall invoice from VATfree listing all your purchases.

Since ' VATfree'  will provide you with an overall invoice listing all the purchased goods you registered that day, you will be able to retrieve the VAT amount of all your purchases during your stay in the Netherlands simultaneously. To do so, it is important you kept the receipts of all the shops and you must export your purchases outside the European Union. This way you will even be able to retrieve VAT on smaller purchases, as long as the total amount of the combined purchases is at least € 50,-.

 • You then need to take the overall invoice together with all your receipts to the airport or border.

You will go to the border customs or the customs desk at the airport and you will show:

 • the items you purchased in the Netherlands
 • the VATfree overall invoice enabling it to be stamped
 • most people travel from the European Union by plane, but those who do so by car can go to the border customs in order to get a validation stamp on their receipt.

The customs officer will stamp your overall invoice after checking and confirming that you reside in a country outside the European Union and that you are therefore exporting the purchased goods.

You will then send to 'VATfree':

 • all your receipts
 • the VATfree overall invoice stamped by the customs officer 

            VATFREE Europe (international free post, no postage 
            stamp required)
            I.B.R.S./C.C.B.I.
            Numero 1818
            1110 VD Schiphol
            The Netherlands  

(It is also possible to hand over the paperwork at the Service Wings Desks in departure hall 2 at Schiphol airport)

Processing by ' VATfree':

 • ' VATfree' will transfer the VAT amount (minus on average 4%* administrative fees) to your bank account within six weeks.
              - * 5% regarding amounts less than € 1000,- 
              - * 3% regarding amounts above € 3000,-
 • VATfree will subsequently retrieve the VAT from the tax authorities
   

For more and further information on tax free shopping in the Netherlands we would like to refer you to the website of VATfree (www.vatfree.nl) and/or the the Dutch customs (www.douane.nl) or please call +31 (0) 88 VATFREE or contact them by Skype/Twitter/Facebook: VATfree 
 

Note:
No rights can be derived from the information stated above. MONFRANCE schoenmode B.V. is not responsible for the accuracy of the information above and will therefore not accept any responsibility for any consequences arising nor which have been caused by the information above.


 


Belastingvrij shoppen in Nederland

Woont u buiten de Europese Unie? Wist u dat u dan tijdens uw zakenreis en/of vakantie in Nederland geen btw hoeft te betalen over goederen die u mee terug naar huis neemt?

In Nederland betaalt u in de meeste gevallen 21% btw (omzetbelasting) op alle goederen. Voorwaarden voor belastingvrij winkelen in Nederland zijn:

 • u woont buiten de Europese Unie
 • de goederen moeten binnen drie maanden mee naar huis (buiten de EU) genomen worden
 • het totaalbedrag van uw aankopen moet minimaal € 50,- bedragen (eerder was dat  € 136,-)

Er zijn twee mogelijkheden om de btw (=VAT) van uw aankopen bij MONFRANCE schoenmode terug te vragen:

Werkwijze via MONFRANCE schoenmode.
Indien u in onze winkels een aankoop heeft gedaan ontvangt u een aankoopbon waar de btw op vermeld staat.

 • U neemt de aankoopbon(nen) van MONFRANCE schoenmode mee naar het vliegveld of de grens. De meeste mensen verlaten de Europese Unie per vliegtuig, maar ook als u met de auto de Europese Unie verlaat, kunt u bij de douane aan de grens stoppen om de aankoopbonnen af te laten stempelen.
 • De douane zal uw aankoopbonnen, na controle en bevestiging dat u buiten de Europese Unie woont en uw aankopen dus uitvoert, afstempelen.
 • U stuurt de afgestempelde aankoopbonnen van MONFRANCE schoenmode vergezeld met een kopie van uw paspoort en een schrijven waarin u vermeld dat u buiten de Europese Unie woont, uw adres in het buitenland en een Nederlands bankrekeningnummer naar:

              MONFRANCE schoenmode B.V.
              T.a.v. Financiële Administratie
              Watermolen 41
              6229 PM Maastricht
              The Netherlands

 • Wij zullen het btw bedrag dan zo snel mogelijk naar uw Nederlandse bankrekening overmaken.

Werkwijze via 'VATfree' gevestigd Schiphol Airport.
Indien u in onze winkels een aankoop heeft gedaan ontvangt u een aankoopbon waar de btw (= VAT) op vermeld staat.

 • Vervolgens registreert u op de website www.VATfree.nl uw aankopen, waarna u van VATfree één totaal factuur ontvangt van al uw aankopen.

Omdat alles bij ‘VATfree’ op één dag op één factuur wordt gezet, kun u btw terugvragen over al uw inkopen tijdens uw verblijf in Nederland. Hierbij is het van belang dat u bij alle winkels een btw-bon heeft gevraagd en u uw aankopen mee de Europese Unie uitneemt. Op deze manier kunt u ook over kleinere aankopen de btw terugkrijgen, zolang alle aankopen samen in totaal minimaal
€ 50,- bedragen.

 • U neemt de totaal factuur samen met al uw btw-bonnen mee naar het vliegveld of de grens.

Op het vliegveld of aan de grens gaat u naar het douaneloket, daar toont u:

 • De door u in Nederland gekochte goederen
 • De VATfree totaal factuur zodat deze factuur kan worden afgestempeld
 • De meeste mensen verlaten de EU per vliegtuig, maar ook als u met de auto de EU verlaat, kunt u bij de douane aan de grens stoppen om de VAT factuur af te laten stempelen.

De douane zal uw totaal factuur, na controle en bevestiging dat u buiten de Europese Unie woont en uw aankopen dus uitvoert, afstempelen.

Vervolgens stuurt u naar ‘VATfree’:

 •   Alle btw-bonnen.
 •   De door de douane afgestempelde VATfree totaal factuur.

        VATFREE Europe (internationaal antwoordnummer, geen
        postzegel nodig)
        I.B.R.S./C.C.B.I.
        Numero 1818
        1110 VD Schiphol
        The Netherlands  

(U kunt de papieren ook afgeven aan de Service Wings balies in vertrekhal 2, Schiphol.)

Afhandeling door ‘VATfree’:

 • ‘VATfree’ maakt binnen zes weken de door u in Nederland betaalde btw aan u over minus  administratiekosten van gemiddeld 4 %
              -    onder de € 1000 is dat 5%
              -    boven de € 3000 is het 3%.
 • VATfree’ verhaalt vervolgens de btw bij de belastingdienst.


Voor meer en volledige informatie over belastingvrij inkopen in Nederland verwijzen wij u naar de website van VATfree (www.vatfree.nl) en/of de douane (www.douane.nl) of bel naar +31(0) 88 VATFREE of Skype/Twitter/Facebook: VATfree.


Note :
Aan bovenstaande  informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
MONFRANCE schoenmode B.V. is niet verantwoordelijk voor de correctheid van bovenstaande informatie en accepteert derhalve geen enkele verantwoordelijkheid noch voor gevolgen die ontstaan  of ontstaan zijn door bovenstaande informatie.