Privacy Statement

Inleiding

MONFRANCE schoenmode neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit privacy statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in dit privacy statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan dit privacy statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen via webshop@monfranceschoenmode.nl.

Wie is MONFRANCE schoenmode?

MONFRANCE schoenmode is de besloten vennootschap MONFRANCE schoenmode B.V. , kantoorhoudende te (6211 EV) Maastricht aan Vissersmaas 1C, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 14628239.

MONFRANCE schoenmode is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door MONFRANCE schoenmode de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt MONFRANCE schoenmode uw gegevens?

Hieronder vind u een overzicht van de doeleinden waarvoor MONFRANCE schoenmode persoonsgegevens over u verwerkt, met welk doel en hoe lang de gegevens worden bewaard.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Bedrijfsnaam
Factuuradres
Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC)
NAW-gegevens
Leveringadres
E-mailadres
Telefoonnummer
Betalingsgegevens
Accountnummer
Bestellingnummer
Inhoud van de klacht
KvK nummer
BTW-nummer
Klantnummer
Klikgedrag
Surfgedrag
Social media account
User ID
Bestelgeschiedenis
Gebruiksnaam
Wachtwoord

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij de persoonsgegevens verwerken:

Financiële administratie
Beheer van bestellingen
Afhandelen klachten
Facturatie
Sollicitatie
Marketing
Nieuwsbrief
Retargeting
Social Media marketing
Marktonderzoek
Credit check
Beveiliging van gegevens
Identiteitsverificatie
Chatfunctie
Plaatsen van berichten of reviews
Account aanbieden
Website analytics

Bewaartermijn:

Maximaal 7 jaar

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

MONFRANCE schoenmode heeft gegevens over u in bezit, omdat u die gegevens aan ons verstrekt heeft.

Wat zijn uw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

U kunt uw eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in uw account. Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij MONFRANCE schoenmode over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u heeftt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die u niet zelf in uw account kunt veranderen, kunt u een verzoek hiertoe doen bij MONFRANCE schoenmode. U kunt verzoeken dat MONFRANCE schoenmode uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

U heeft daarnaast, onder voorwaarden, het recht om MONFRANCE schoenmode te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van MONFRANCE schoenmode of een derde plaatsvindt, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

U heeft het recht uw persoonsgegevens van MONFRANCE schoenmode te verkrijgen. MONFRANCE schoenmode zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat MONFRANCE schoenmode u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door MONFRANCE schoenmode

Een verzoek kan verstuurd worden naar webshop@monfranceschoenmode.nl. MONFRANCE schoenmode zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één maand nadat MONFRANCE schoenmode een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien MONFRANCE schoenmode uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  •  Verwerkers

Het kan zijn dat MONFRANCE schoenmode verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt MONFRANCE schoenmode ze?


Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van MONFRANCE schoenmode worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat worden opgeslagen. De cookies die via de website van MONFRANCE schoenmode worden geplaatst, kunnen uw apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan ik terecht met klachten en vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop MONFRANCE schoenmode uw gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar webshop@monfranceschoenmode.nl. Ook als u een klacht heeft over de manier waarop MONFRANCE schoenmode uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar bovengenoemd e-mailadres. Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.